Localización +34 981 758 117 registro@cciacoruna.gal

Histórico do Perfil de contratante

Estado:

     


Data publicación: 05-12-2014

Data actualización: 05-12-2014


Anuncio de licitación da xestión do servizo. Expediente G.01-14

[+]ampliar información