Localización +34 981 758 117 registro@cciacoruna.gal

Perfil de contratante

Acceso ás Licitacións dos Órganos de Contratación do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña publicadas na Plataforma de Contratación do Sector Público a partir do 08.06.2016

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información da actividade contractual do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña ponse a disposición de tódalas persoas interesadas este perfil de contratante, de conformidade co establecido no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contrato do Sector Público.

Plataforma de Contratación

Pode acceder ao perfil de contratante do Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña na Plataforma de Contratación do Sector Público a través das seguintes ligazóns:enviar a un amigo Enviar