Localización +34 981 758 117 registro@cciacoruna.gal
Estás en: Inicio > O Consorcio > Ordenanzas >

Ordenanzas

Taxa pola prestación do servizo contra incendios e salvamento

Ordenanza Fiscal núm. 01, reguladora da taxa pola prestación do servizo contra incendios e salvamento

descargar Descargar Ordenanza orixinal Modificación Ordenanza Fiscal nº 1

Taxa pola expedición de documentos administrativos e realización de actividades administrativas

Ordenanza Fiscal núm. 03, reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos e realización de actividades administrativas

descargar Descargar

Taxa polo mantemento do servizo contra incendios e salvamento

Ordenanza Fiscal núm. 04, reguladora da taxa polo mantemento do servizo contra incendios e salvamento

descargar Descargar

Ordenanza pola que se crean os ficheiros con datos de carácter persoal no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

Ordenanza pola que se crean os ficheiros con datos de carácter persoal no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

descargar Descargar

Aprobación definitiva do Regulamento do rexistro contable de facturas do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

Aprobación definitiva do Regulamento do rexistro contable de facturas do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

descargar Descargar