Localización +34 981 758 117 registro@cciacoruna.gal
Estás en: Inicio > O Consorcio > Ordenanzas >

Ordenanzas

Taxa pola prestación do servizo contra incendios e salvamento

Ordenanza Fiscal núm. 01, reguladora da taxa pola prestación do servizo contra incendios e salvamento

descargar Descargar Ordenanza orixinal Modificación Ordenanza Fiscal nº 1

Contribucións especiais pola mellora da prestación do servicio de extinción de incendios

Ordenanza Fiscal núm. 02, reguladora das contribucións especiais pola mellora da prestación do servicio de extinción de incendios

descargar Descargar

Taxa pola expedición de documentos administrativos e realización de actividades administrativas

Ordenanza Fiscal núm. 03, reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos e realización de actividades administrativas

descargar Descargar

Taxa polo mantemento do servizo contra incendios e salvamento

Ordenanza Fiscal núm. 04, reguladora da taxa polo mantemento do servizo contra incendios e salvamento

descargar Descargar

Ordenanza pola que se crean os ficheiros con datos de carácter persoal no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

Ordenanza pola que se crean os ficheiros con datos de carácter persoal no Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña

descargar Descargar

Aprobación definitiva do Regulamento do rexistro contable de facturas do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

Aprobación definitiva do Regulamento do rexistro contable de facturas do Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña

descargar Descargar