Localización +34 981 758 117 registro@cciacoruna.com

Trámites e consultas

Para a solicitude de informes de intervención como consecuencia da actuación dos bombeiros do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, visitas ós parques de bombeiros petencentes ó mesmo ou calquer outro tipo de solicitude, deberase cumprimentar o correspondente impreso e remitilo firmado ás oficinas do Consorcio directamente, vía fax ou por correo electrónico.

A emisión de certos documentos e de determinadas actividades administrativas implica o pago dunha taxa (Ordenanza Fiscal Número 3).

Non se expedirá e entregará a documentación solicitada ata en tanto non estea acreditado o pago.

Listaxe de descargas:enviar a un amigo Enviar