Obter Adobe Flash player
Precísase ter javascript activado e Adobe Flash Player instalado, para visualizar correctamente esta páxina.

Trámites e consultas

Para a solicitude de informes de intervención como consecuencia da actuación dos bombeiros do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña, visitas ós parques de bombeiros petencentes ó mesmo ou calquer outro tipo de solicitude, deberase cumprimentar o correspondente impreso e remitilo firmado ás oficinas do Consorcio directamente, vía fax ou por correo electrónico.

A emisión de certos documentos e de determinadas actividades administrativas implica o pago dunha taxa (Ordenanza Fiscal Número 3).

Non se expedirá e entregará a documentación solicitada ata en tanto non estea acreditado o pago.

Listaxe de descargas:
Rúa do Bronce, Parcela G-2, Polígono Industrial de Bértoa. CP 15105 Bértoa, Carballo - A Coruña - España. Teléfono: 981 758 117. Fax: 981 700 024